Mindfulness voor kinderen

Mindfulness is een aandachtstraining voor kinderen waarbij ze leren omgaan met het bewust aanwezig zijn in het moment. Door het bewust bezig zijn met praktische mindfulness-oefeningen die aansluiten bij de leeftijdsgroep, ervaren de kinderen meer rust thuis, op school, tijdens het sporten en andere activiteiten.

Bewust leven is belangrijk voor ieder mens en zeker voor kinderen. De kinderen staat nog aan het begin van een bijzonder en lang leven. Er wordt veel verwacht van de kinderen in de huidige maatschappij.

Indien er reeds op jonge leeftijd aandacht besteed wordt aan bewust en in aandacht leven, helpt die het kind zijn hele leven door.

Tegenwoordig neemt het aantal klachten en ongemakken bij kinderen toe door de grote druk die de maatschappij (scholen, sportclubs, verenigingen, vriendjes, ouders, etc.) hen oplegt, maar ook door wat de kinderen zichzelf opleggen.

Klachten die steeds meer kinderen ervaren zijn o.a.:
– niet eenvoudig in slaap kunnen vallen
– onrustig slapen
– gespannen zijn
– hoofdpijn
– buikpijn
– uitslag / eczeem (veelal uiting van spanningen)
– moeilijk met prikkels uit de omgeving om kunnen gaan
– niet weten om te gaan met emoties

Mindfulness helpt je bij:
– het tot rust brengen van gedachten
– het in balans brengen van emoties (angst, verdriet, vreugde en boosheid)
– lichamelijke sensaties waar te nemen
– het ontspannen van lichaam en geest
– milder naar zichzelf kijken
– milder naar anderen kijken
– eenvoudiger accepteren van wat er is

Tijdens de mindfulness-lessen worden er praktische oefeningen gedaan die aansluiten bij de leeftijdsgroep. De oefeningen zijn gericht op bewustwording en opmerkzaamheid, en het schakelen met de aandacht op een vriendelijke, milde manier.

Bij de mindfulness wordt gewerkt met bewustwording van:
– de adem
– het lichaam
– het opmerken van gedachten
– het opmerken van emoties
– het aandachtig luisteren
– het aandachtig bewegen
– het stil zijn
– het aanwezig zijn in het moment

Voor ouders/verzorgers die hun kind met mindfulness in aanraking willen laten komen, zijn er de onderstaande mogelijkheden:
– mindfulness-training voor kinderen van 5 t/m 7 jaar
– mindfulness-training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar
– mindfulness-training voor kinderen van 13 t/m 18 jaar

 

Duur:
– circa 45 minuten voor kinderen van 5 t/m 7  jaar (10 sessies)
– circa 45 minuten voor kinderen van 8 t/m 12  jaar (10 sessies)
– circa 60 minuten voor kinderen van 13 t/m 18 jaar (10 sessies)

Bijeenkomsten vinden wekelijks plaats met uitzondering van vakanties en feestdagen.

Kosten per deelnemer:
– € 225 incl. BTW inclusief het ‘Smoelenschrift’ voor kinderen van
5 t/m 7 jaar
– € 250 incl. BTW inclusief het ‘Smoelenschrift’ voor kinderen van
8 t/m 12 jaar
– € 295 incl. BTW  inclusief het ‘Smoelenschrift’ voor kinderen van
13 t/m 18 jaar.

Startdata:
januari 2018

Maximaal aantal deelnemers per groeples is 6 kinderen waarbij er per kind één ouder/begeleider aanwezig mag zijn gedurende de eerste oefening.
Bij kinderen van 12 t/m 18 jaar is er in principe geen ouder/begeleider aanwezig, alleen in overleg.

We verzorgen tevens mindfulness-cursussen / bijeenkomsten voor kinderen op basisscholen en voortgezet onderwijs en buiten- en naschoolse opvang. Wilt u hier meer over weten, neem dan contact met ons op.

Individuele trainingen of Ouder & Kind trainingen zijn ook mogelijk, neem hiervoor contact met ons op.