Mindfulness voor het bedrijfsleven

Een groot deel van onze tijd brengen we werkend door en dat is voor velen juist dé periode dat ze spanning, druk en stress ervaren.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mindfulness een positief effect heeft op de productiviteit én stress- en energiebalans van werkenden. Mensen die mindful zijn hebben minder last van negatieve gedachten, signaleren sneller problemen en hebben een verbeterd oplossend vermogen. De contacten tussen medewerkers onderling wordt positiever doordat er makkelijker en opener gecommuniceerd wordt, zonder oordeel en verwachting. Medewerkers voelen zich minder bedreigd, zelfbewuster en het zelfvertrouwen neemt toe.


Mindfulness biedt de beoefenaar vele voordelen:
– vermindering van stress en spanningen
– verlaging van de bloeddruk
– verbetering van het geheugen
– helderheid van geest
– verbetering van focus
– verhoging van de energie
– meer balans
– minder reactief
– vermindering van depressie en angsten
– verbeterde emotionele intelligentie
– effectiever leiderschap
– verbeterd oplossend vermogen en beslissingscapaciteiten
– verbetering van het immuumsysteem, minder gezonderheidsklachten

Voor meer informatie en de mogelijkheden voor een (in-)company training, neem vrijblijvend contact met ons op.