Vergoedingen

Zorgverzekeraars
Vergoeding via zorgverzekeraars is mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden, voorwaarden en hoogte na bij uw zorgverzekeraar.

UWV
Wie langer dan zes maanden arbeidsongeschikt is kan mogelijk via het UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst (IRO) aanvragen.
Kijk op www.uwv.nl en www.reintegratie.nl voor meer informatie.

WIA verzekering
Wie zich verzekerd heeft middels een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft meestal recht op vergoeding van deze kosten.

Werkgever
Werkgevers zijn vaak bereid om onder de noemers van preventieve gezondheidstrainingen de kosten van Mindfulness, ACT en Compassie-trainingen te vergoeden.   eventueel op advies van de arbo-arts. Informeer of dit ook preventief kan bij stressvolle werkomstandigheden of dreigende burn-out. Bij sommige werkgevers kunnen de kosten ook betaald worden van het het persoonlijk budget.

Eigen bedrijf
De kosten voor de trainingen kunt u mogelijk als aftrekpost opvoeren onder noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling/opleidingskosten’.

Studiekosten
De kosten voor de trainingen kunt u mogelijk als aftrekpost opvoeren onder noemer ‘coaching/persoonlijke ontwikkeling/opleidingskosten’.

Voor alle vergoedingsmogelijkheden geldt: vraag het na bij de desbetreffende instanties of zij daadwerkelijk vergoeden en tot welke hoogte en welke eisen/voorwaarden eraan gekoppeld zijn.

Het Mindfulness Centrum Limburg en/of Brilliance of You zijn niet verantwoordelijk voor het verkrijgen van vergoedingen op welke wijze dan ook.